Monday, February 19, 2024

Tunninjuna-näytelmä (2024)

©Antti Talvitie, 2024

Juhani Ahon klassikko Rautatie kuvaa tavallisen kansan kuvitelmia ja kuulopuheita rautatiestä ja vauraan herraväen nauttimista eduista.  Kirja on klassikko koska se pukee sanoiksi tunteita, joiden salattu alkuperä on ihmisen ensimmäisessä 9-kk kestävässä keinuvassa, ilmaisessa matkassa, mutta jonka matkan nykytodellisuuden ”syrjäseudun” kansa sai kokea vääräksi ja johti onnen etsintään huumaavista korvikkeista.

Aivojen salattu osa pysyy aktiivisena. Länsiradaksi nyt ristityssä näytelmässä keinuva lähes ilmainen matka, luvatun onnen järkeistetty korvike, on puettu hyöty-kustannusanalyysin kaapuun halvan puheen tukemana. 

Länsiradan todellinen hinta veronmaksajille tulee olemaan yli 5 Mrd (korkoineen enemmän) nykyarvio on 3,5 Mrd. Väyläviraston mukaan Länsirata maksaisi sen hyöty-kustannussuhteella on 0,44.  Hyödyt ovat vähemmän kuin puolet kustannuksista. Mutta hyödyistä vajaa kolmasosa on rahaa, ja kattaa vain 15% kustannuksista, koska suurin osa hyödyistä on laskennallisia tai tulonsiirtoja. Niihin kuuluvat ’matka-aikakustannussäästöt’ (728 M€) -- vaikka aikaa ei voi säästää, eikä muutaman minuutin päivittäistä matka-ajan lyhenemistä voida laittaa pankkiin -- ja maan arvon nousu (230 M€). Maan arvon nousu on tulonsiirto, lahjoitus, muualta Suomessa Länsiradan käytävän kunnille. Rakentamisen aikaiset päästöt ovat poissa laskelmista. 

Paras mittari minkä tahansa hankkeen taloudellisesta kannattavuudesta on hyödyt miinus kustannukset. Väyläviraston laskelmien mukaan Länsiradan nettohyöty on miinus 1,85 Mrd€, jossa on mukana laskennalliset, mutta kuvitteelliset ’matka-aikasäästö’ hyödyt. Todellinen rahassa mitattava nettohyöty on miinus 2,69 Mrd€.  Suomen talouden hyöty Länsiradasta on halpaa puhetta. Se on kannattamaton hanke ja tulee lisäämään velkaa. (Hyödyt ja kustannukset ovat 2013 hintatasossa. Päivitettynä ne tulee kertoa 1,2 -1,3 lla).

Tunninjuna-näytelmä ei lopu tähän. Talousteorian mukaan, johon hyöty-kustannusanalyysi perustuu, ”hyötyä on vain se, josta on halukkuus maksaa.” Länsiradan junan lipun hinnaksi on oletettu 20€, kun todellinen kustannus olisi 100-130€, jolla hinnalla siinä ei olisi matkustajia.  Länsiradan subventiot on siis vähennettävä veronmaksajien hyödyistä (kuluttajan ylijäämästä), koska he ovat maksajia. Väyläviraston tilinpäätöksen mukaan rautateiden kustannus-vastaavuus on ollut 10-12% yli kymmenen vuotta.

LVM:n ja Väyläviraston mainitsema ’rakentamisvalmius’ tarkoittaa ratasuunnitelmaa, jonka hinta lienee 150 M€.  Rakennussuunnitelma maksaa 400 M€ lisää.  Lausumatta on jäänyt tarkoitus käyttää ’allianssihankintaa’, jossa ratasuunnitelman kustannusarvion jälkeen ’kauneuskilpailun’ voittanut tiimi valitaan ilman hintakilpailua, joka määrittelee hinnan jolla se Länsiradan rakentaisi. Se ei ole sama kuin kustanusarvio. Esimerkiksi, Turku – Kupittaan kaksoisraiteen kustannusarvio oli 67,5 M€. Rakentamisen todellinen kustannus on 172 M€.

Tunninjuna-näytelmä, Länsirata sen moderni versio, on edesvastuutonta, jopa irvokasta, verorahojen tuhlausta, valehtelua ja henkistä korruptiota.  Tukijoina ja päättäjinä on hallitus, monia vaikutusvaltaisia ihmisiä, julkisia yhteisöjä, mielipidevaikuttajia, media, Varsinais-Suomen ”mafia”, ja kuntia.  Radan alle jäävät maat ilmeisesti pakkolunastetaan ”käypään” (pilkka)hintaan ja myydään rakennusliikkeille kalliilla ja asunnon ostajille vielä kalliimmalla.  Tässä vastuuttomassa disinformaation vyyhdissä on mukana raporttien tekijät ja suunnittelijakonsultit.  Vastuunkantajia on vain yksi: veronmaksaja.

Antti Talvitie, DI, PhD (Northwestern University), Liikenneasiantuntija, Professori (em), Psykoanalyytikko. 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.